Disclaimer & Privacy

Algemeen

De teksten op deze website zijn enkel ter informatie. Ondanks dat de informatie op deze website met zorg samengesteld is, kan niet gegarandeerd worden dat het te aller tijden actueel en volledig is. Verwijzingen naar deze website of delen ervan zijn daarom op eigen risico en in geen geval onder verantwoordelijkheid van Massagepraktijk Tineke Bouwers.

Op deze website kunnen verwijzingen naar andere websites staan ter informatie van de bezoekers. Deze websites worden niet beheerd door Massagepraktijk Tineke Bouwers, derhalve is de inhoud van die websites in geen geval onze verantwoordelijkheid.

De informatie op deze website kan zonder mededeling vooraf worden gewijzigd.

Er wordt continu zorg en aandacht besteed aan het gebruikersgemak en de bereikbaarheid van de website, het kan echter voorkomen dat de website, of delen ervan, onbereikbaar zijn. Massagepraktijk Tineke Bouwers is hier niet verantwoordelijk voor.

Prijzen

De prijzen van de behandelingen zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen zullen tijdig aan het klantenbestand doorgegeven worden.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
 

De zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:  

JavaScript is uitgeschakeld of niet beschikbaar. De website zal daarom niet volledig functioneren.