Algemene voorwaarden

Om de behandeling goed te laten verlopen worden de volgende voorwaarden gehanteerd.
Als u een behandeling ondergaat, wordt ervan uitgegaan dat u deze voorwaarden gelezen hebt en daarmee akkoord gaat.

 

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens het intakegesprek geeft, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Bij contra-indicaties wordt er afgezien van behandeling en doorverwezen naar de huisarts. Indien u blessures, symptomen of aandoeningen niet meldt, is Massagepraktijk Tineke Bouwers niet aansprakelijk voor de gevolgen, die daaruit voortvloeien.
 2. De gegevens die u verstrekt worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan anderen gegeven. Geregistreerd wordt: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s),e-mailadres,  naam huisarts, anamnese en onderzoekgegevens, verloop van de behandeling, aantal gegeven behandelingen en de betalingen, en indien van toepassing diegene die u naar Massagepraktijk Tineke Bouwers heeft verwezen.
 3. Bij waarneming is het mogelijk dat uw dossier wordt overgedragen. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 4. Massagepraktijk Tineke Bouwers is aangesloten bij BMS (Belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche) en is geregistreerd voor de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten geschillen zorg).  BMS is een samenwerking aangegaan met klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het ministerie is erkend.
 5. Beroepsethische opvattingen en geldende gedragsregels worden nagekomen. Voor verdere informatie over het kwaliteitsbeleid en beroepsprofiel kunt u belangenvereniging BMS raadplegen. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken worden direct verwijderd.
 6. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten tijdens de behandeling.
 7. Als u een afspraak onverhoopt moet annuleren, meldt dat dan zo spoedig mogelijk. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail.
  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleren binnen 24 uur voor de behandeling kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij bijzondere omstandigheden beslist Massagepraktijk Tineke Bouwers of de annuleringskosten betaald moeten worden.
 8. U ontvangt van de behandeling een factuur. De betaling kan geschieden door contante overdracht of door het verschuldigde bedrag binnen 15 dagen over te maken. Massagepraktijk Tineke Bouwers is niet aansprakelijk voor wel of geen vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar. U dient zelf op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Indien nodig informeert u zelf voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekering.
 9. Indien gewenst ontvangt u voor de vervolgafspraken een afspraakkaartje.
 10. Massagepraktijk Tineke Bouwers is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

JavaScript is uitgeschakeld of niet beschikbaar. De website zal daarom niet volledig functioneren.